کمترین: 
2525
بیشترین: 
2530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2530
زمان: 
10/9 16:20
قیمت منات آذربایجان امروز 9 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 دی 1396 , 2530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:50","price":2525},{"date":"1396/10/09 12:10","price":2530},{"date":"1396/10/09 12:20","price":2528},{"date":"1396/10/09 16:20","price":2530}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398