کمترین: 
504
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
10/9 14:40
قیمت کرون نروژ امروز 9 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 دی 1396 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:50","price":504},{"date":"1396/10/09 12:10","price":507},{"date":"1396/10/09 12:30","price":506},{"date":"1396/10/09 13:00","price":510},{"date":"1396/10/09 14:10","price":508},{"date":"1396/10/09 14:40","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398