کمترین: 
505
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
10/9 14:40
قیمت کرون سوئد امروز 9 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 دی 1396 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:50","price":505},{"date":"1396/10/09 11:40","price":506},{"date":"1396/10/09 11:50","price":505},{"date":"1396/10/09 12:10","price":507},{"date":"1396/10/09 12:30","price":506},{"date":"1396/10/09 13:00","price":509},{"date":"1396/10/09 14:40","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398