کمترین: 
4315
بیشترین: 
4330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4323
زمان: 
10/9 15:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 دی 1396 , 4323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:50","price":4315},{"date":"1396/10/09 11:40","price":4318},{"date":"1396/10/09 12:00","price":4325},{"date":"1396/10/09 12:30","price":4322},{"date":"1396/10/09 12:50","price":4320},{"date":"1396/10/09 14:40","price":4330},{"date":"1396/10/09 15:40","price":4323}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399