کمترین: 
3281
بیشترین: 
3304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3295
زمان: 
10/9 16:40
قیمت دلار استرالیا امروز 9 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 دی 1396 , 3295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:10","price":3281},{"date":"1396/10/09 10:30","price":3298},{"date":"1396/10/09 10:40","price":3299},{"date":"1396/10/09 11:40","price":3304},{"date":"1396/10/09 11:50","price":3303},{"date":"1396/10/09 12:00","price":3301},{"date":"1396/10/09 13:30","price":3300},{"date":"1396/10/09 14:30","price":3298},{"date":"1396/10/09 15:10","price":3295},{"date":"1396/10/09 15:20","price":3294},{"date":"1396/10/09 16:40","price":3295}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398