کمترین: 
3398
بیشترین: 
3423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3423
زمان: 
10/9 16:30
قیمت دلار کانادا امروز 9 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 دی 1396 , 3423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:10","price":3398},{"date":"1396/10/09 10:30","price":3403},{"date":"1396/10/09 10:40","price":3405},{"date":"1396/10/09 10:50","price":3406},{"date":"1396/10/09 11:40","price":3408},{"date":"1396/10/09 12:00","price":3413},{"date":"1396/10/09 14:30","price":3414},{"date":"1396/10/09 15:10","price":3416},{"date":"1396/10/09 15:20","price":3419},{"date":"1396/10/09 16:00","price":3421},{"date":"1396/10/09 16:30","price":3423}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398