کمترین: 
1127
بیشترین: 
1136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1136
زمان: 
10/9 16:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 دی 1396 , 1136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:10","price":1127},{"date":"1396/10/09 10:50","price":1131},{"date":"1396/10/09 11:50","price":1133},{"date":"1396/10/09 12:00","price":1134},{"date":"1396/10/09 12:20","price":1133},{"date":"1396/10/09 14:10","price":1132},{"date":"1396/10/09 14:50","price":1133},{"date":"1396/10/09 16:00","price":1135},{"date":"1396/10/09 16:20","price":1136}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398