کمترین: 
699000
بیشترین: 
703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
703000
زمان: 
10/9 16:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 دی 1396 , 703000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:06","price":699000},{"date":"1396/10/09 12:30","price":700000},{"date":"1396/10/09 13:24","price":701000},{"date":"1396/10/09 16:12","price":702000},{"date":"1396/10/09 16:42","price":703000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398