کمترین: 
2121.3
بیشترین: 
2121.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2121.3
زمان: 
10/9 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 9 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 دی 1396 , 2121.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":2121.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398