کمترین: 
62.5
بیشترین: 
62.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.5
زمان: 
10/9 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 9 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 دی 1396 , 62.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":62.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398