کمترین: 
2681.2
بیشترین: 
2681.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2681.2
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 دی 1396 , 2681.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":2681.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398