کمترین: 
9591.3
بیشترین: 
9591.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9591.3
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 9 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 دی 1396 , 9591.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":9591.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398