کمترین: 
304.5
بیشترین: 
304.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
304.5
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دینار عراق امروز 9 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 دی 1396 , 304.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":304.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398