کمترین: 
9379.3
بیشترین: 
9379.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9379.3
زمان: 
10/9 09:10
قیمت ریال عمان امروز 9 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 دی 1396 , 9379.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":9379.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398