کمترین: 
990.8
بیشترین: 
990.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990.8
زمان: 
10/9 09:10
قیمت ریال قطر امروز 9 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 دی 1396 , 990.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":990.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398