کمترین: 
11930.8
بیشترین: 
11930.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11930.8
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دینار کویت امروز 9 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 دی 1396 , 11930.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":11930.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398