کمترین: 
439.6
بیشترین: 
439.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
439.6
زمان: 
10/9 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 دی 1396 , 439.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":439.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398