کمترین: 
51.9
بیشترین: 
51.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.9
زمان: 
10/9 09:10
قیمت افغانی امروز 9 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 9 دی 1396 , 51.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":51.9}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398