کمترین: 
3700.1
بیشترین: 
3700.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3700.1
زمان: 
10/9 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 دی 1396 , 3700.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":3700.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398