کمترین: 
2868
بیشترین: 
2868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2868
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 9 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 دی 1396 , 2868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":2868}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398