کمترین: 
3200.9
بیشترین: 
3200.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3200.9
زمان: 
10/9 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 9 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 دی 1396 , 3200.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":3200.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398