کمترین: 
4869.8
بیشترین: 
4869.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4869.8
زمان: 
10/9 09:10
قیمت پوند امروز 9 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 دی 1396 , 4869.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":4869.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398