کمترین: 
4327.3
بیشترین: 
4327.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4327.3
زمان: 
10/9 09:10
قیمت یورو امروز 9 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 دی 1396 , 4327.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":4327.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398