کمترین: 
3606.4
بیشترین: 
3606.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3606.4
زمان: 
10/9 09:10
قیمت دلار امروز 9 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 دی 1396 , 3606.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:10","price":3606.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398