کمترین: 
2.945
بیشترین: 
2.956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.956
زمان: 
10/9 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 9 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 دی 1396 , 2.956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":2.945},{"date":"1396/10/09 00:32","price":2.95},{"date":"1396/10/09 01:00","price":2.949},{"date":"1396/10/09 02:08","price":2.956}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398