کمترین: 
1.7868
بیشترین: 
1.7888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.787
زمان: 
10/9 02:08
قیمت بنزین امروز 9 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 دی 1396 , 1.787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":1.7888},{"date":"1396/10/09 00:32","price":1.7886},{"date":"1396/10/09 01:00","price":1.7868},{"date":"1396/10/09 02:08","price":1.787}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398