کمترین: 
600.5
بیشترین: 
600.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600.5
زمان: 
10/9 00:00
قیمت گازوئیل امروز 9 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 دی 1396 , 600.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":600.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398