کمترین: 
2.0595
بیشترین: 
2.0657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0657
زمان: 
10/9 02:08
قیمت نفت کوره امروز 9 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 دی 1396 , 2.0657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":2.0595},{"date":"1396/10/09 00:32","price":2.0644},{"date":"1396/10/09 01:00","price":2.0626},{"date":"1396/10/09 02:08","price":2.0657}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398