کمترین: 
66.63
بیشترین: 
66.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.63
زمان: 
10/9 00:00
قیمت نفت برنت امروز 9 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 دی 1396 , 66.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":66.63}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398