کمترین: 
1302.78
بیشترین: 
1294208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302.84
زمان: 
10/9 01:45
قیمت اونس طلا امروز 9 دی 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 9 دی 1396 , 1302.84 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":1303.95},{"date":"1396/10/09 00:10","price":1303.42},{"date":"1396/10/09 00:25","price":1303.47},{"date":"1396/10/09 00:30","price":1303.18},{"date":"1396/10/09 00:35","price":1303.21},{"date":"1396/10/09 00:40","price":1303.28},{"date":"1396/10/09 00:50","price":1303.08},{"date":"1396/10/09 00:55","price":1302.80},{"date":"1396/10/09 01:05","price":1302.78},{"date":"1396/10/09 01:45","price":1302.84}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398