کمترین: 
60.12
بیشترین: 
60.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.12
زمان: 
10/9 01:00
قیمت نفت سبک امروز 9 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 دی 1396 , 60.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:00","price":60.2},{"date":"1396/10/09 01:00","price":60.12}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398