کمترین: 
8.18
بیشترین: 
8.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.18
زمان: 
10/8 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 8 دی 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 دی 1396 , 8.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 16:32","price":8.18}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398