کمترین: 
740.9
بیشترین: 
796.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
780
زمان: 
10/8 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 دی 1396 , 780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:30","price":755},{"date":"1396/10/08 03:30","price":763.76},{"date":"1396/10/08 04:00","price":764},{"date":"1396/10/08 06:30","price":767.76},{"date":"1396/10/08 07:00","price":768.91},{"date":"1396/10/08 07:30","price":766.05},{"date":"1396/10/08 09:30","price":770},{"date":"1396/10/08 12:30","price":766.17},{"date":"1396/10/08 13:00","price":764},{"date":"1396/10/08 13:30","price":763},{"date":"1396/10/08 15:30","price":740.9},{"date":"1396/10/08 16:00","price":770},{"date":"1396/10/08 16:30","price":754.59},{"date":"1396/10/08 17:00","price":770},{"date":"1396/10/08 17:30","price":775.74},{"date":"1396/10/08 18:00","price":796.11},{"date":"1396/10/08 18:30","price":790.92},{"date":"1396/10/08 19:00","price":789},{"date":"1396/10/08 19:30","price":788.16},{"date":"1396/10/08 20:00","price":783},{"date":"1396/10/08 20:30","price":782.5},{"date":"1396/10/08 21:00","price":780}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398