کمترین: 
13980
بیشترین: 
15085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14632
زمان: 
10/8 21:00
قیمت بیت کوین امروز 8 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 دی 1396 , 14632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:30","price":13980},{"date":"1396/10/08 03:30","price":14087},{"date":"1396/10/08 04:00","price":14233},{"date":"1396/10/08 06:30","price":14885},{"date":"1396/10/08 07:00","price":14791},{"date":"1396/10/08 07:30","price":14756},{"date":"1396/10/08 09:30","price":14767},{"date":"1396/10/08 10:00","price":15085},{"date":"1396/10/08 12:30","price":14585},{"date":"1396/10/08 13:00","price":14487},{"date":"1396/10/08 13:30","price":14268},{"date":"1396/10/08 14:00","price":14285},{"date":"1396/10/08 15:30","price":14120},{"date":"1396/10/08 16:00","price":14168},{"date":"1396/10/08 16:30","price":14145},{"date":"1396/10/08 17:00","price":14090},{"date":"1396/10/08 17:30","price":13991},{"date":"1396/10/08 18:00","price":14341},{"date":"1396/10/08 18:30","price":14357},{"date":"1396/10/08 19:00","price":14282},{"date":"1396/10/08 19:30","price":14506},{"date":"1396/10/08 20:00","price":14612},{"date":"1396/10/08 20:30","price":14767},{"date":"1396/10/08 21:00","price":14632}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398