کمترین: 
381
بیشترین: 
381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
381
زمان: 
10/7 13:30
قیمت ین ژاپن امروز 7 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 دی 1396 , 381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 13:30","price":381}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398