کمترین: 
2520
بیشترین: 
2520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2520
زمان: 
10/7 12:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 دی 1396 , 2520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 12:20","price":2520}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398