کمترین: 
4198
بیشترین: 
4203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4203
زمان: 
10/7 11:50
قیمت دلار امروز 7 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 دی 1396 , 4203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 11:30","price":4198},{"date":"1396/10/07 11:50","price":4203}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398