کمترین: 
694000
بیشترین: 
697000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
10/7 12:36
قیمت نیم سکه امروز 7 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 دی 1396 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 11:12","price":694000},{"date":"1396/10/07 12:36","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399