کمترین: 
502
بیشترین: 
504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
10/7 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 7 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 دی 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:50","price":502},{"date":"1396/10/07 11:40","price":504},{"date":"1396/10/07 11:50","price":503},{"date":"1396/10/07 12:00","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398