کمترین: 
499
بیشترین: 
503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
10/7 12:00
قیمت کرون نروژ امروز 7 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 دی 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:20","price":499},{"date":"1396/10/07 11:30","price":502},{"date":"1396/10/07 12:00","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398