کمترین: 
4303
بیشترین: 
4322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4312
زمان: 
10/7 13:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 دی 1396 , 4312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:20","price":4303},{"date":"1396/10/07 11:20","price":4307},{"date":"1396/10/07 11:40","price":4310},{"date":"1396/10/07 11:50","price":4322},{"date":"1396/10/07 12:00","price":4318},{"date":"1396/10/07 13:20","price":4312}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398