کمترین: 
3264
بیشترین: 
3281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3279
زمان: 
10/7 12:30
قیمت دلار استرالیا امروز 7 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 دی 1396 , 3279 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:20","price":3264},{"date":"1396/10/07 11:20","price":3265},{"date":"1396/10/07 11:40","price":3268},{"date":"1396/10/07 11:50","price":3281},{"date":"1396/10/07 12:30","price":3279}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398