کمترین: 
3388
بیشترین: 
3396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3391
زمان: 
10/7 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 7 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 دی 1396 , 3391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:20","price":3388},{"date":"1396/10/07 10:30","price":3389},{"date":"1396/10/07 11:00","price":3390},{"date":"1396/10/07 11:40","price":3396},{"date":"1396/10/07 11:50","price":3395},{"date":"1396/10/07 12:00","price":3393},{"date":"1396/10/07 12:10","price":3394},{"date":"1396/10/07 12:20","price":3391},{"date":"1396/10/07 12:30","price":3390},{"date":"1396/10/07 13:00","price":3391}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398