کمترین: 
1125
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
10/7 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 دی 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:20","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398