کمترین: 
5720
بیشترین: 
5725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5721
زمان: 
10/7 13:00
قیمت پوند امروز 7 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 دی 1396 , 5721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:10","price":5720},{"date":"1396/10/07 10:20","price":5720},{"date":"1396/10/07 11:00","price":5724},{"date":"1396/10/07 11:40","price":5725},{"date":"1396/10/07 12:00","price":5722},{"date":"1396/10/07 12:20","price":5724},{"date":"1396/10/07 12:40","price":5721},{"date":"1396/10/07 12:50","price":5722},{"date":"1396/10/07 13:00","price":5721}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398