کمترین: 
5053
بیشترین: 
5070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5064
زمان: 
10/7 15:20
قیمت یورو امروز 7 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 دی 1396 , 5064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 10:10","price":5053},{"date":"1396/10/07 11:00","price":5065},{"date":"1396/10/07 11:40","price":5068},{"date":"1396/10/07 12:00","price":5070},{"date":"1396/10/07 12:20","price":5068},{"date":"1396/10/07 15:20","price":5064}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398