کمترین: 
2122.5
بیشترین: 
2122.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2122.5
زمان: 
10/7 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 7 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 دی 1396 , 2122.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":2122.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398