کمترین: 
11054.3
بیشترین: 
11054.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11054.3
زمان: 
10/7 09:10
قیمت بات تایلند امروز 7 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 دی 1396 , 11054.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":11054.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398