کمترین: 
2693.8
بیشترین: 
2693.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2693.8
زمان: 
10/7 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 دی 1396 , 2693.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":2693.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398