کمترین: 
9593.8
بیشترین: 
9593.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9593.8
زمان: 
10/7 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 دی 1396 , 9593.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":9593.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398